La Rosteehoeve
Welkom bij zorgboerderij en sportpaardenfokkerij La Rosteehoeve
© La Rosteehoeve - Kolkstraat 80 - 9100 Nieuwkerken-Waas

Hippotherapie

La Rosteehoeve biedt ‘Equine Assisted Therapy’ (EAS) aan. Dit wordt in de volksmond vaker herkend als ‘Hippotherapie’. Hier wordt de naam ‘Equine Assisted Therapy’ gebruikt omdat deze beter aansluit bij onze benadering waarbij het paard wordt gebruikt om samen met een ergotherapeut aan jouw (revalidatie)doelstellingen te werken. Equine Assisted therapie is namelijk een vorm van behandelingsstrategie waarbij de beweging en aanwezigheid van een paard wordt gebruikt om zorgvuldig gegradeerde motorische en zintuiglijke input te geven. Dit wordt al zo een tientallen jaren gebruikt bij de behandeling van kinderen met een autisme spectrumstoornis, gedragsstoornissen, cerebrale parese, maar ook voor aandoeningen als multiple sclerose, traumatisch hersenletsel, ontwikkelingsachterstand, spierdystrofie, zintuiglijke beperkingen enzoverder. Het kan dus onderdeel uitmaken van een uitgebreide behandeling. Er wordt steeds samen cliënt-gecentreerd aan persoonlijke doelen gewerkt en bij kinderen wordt dit steeds op een speelse manier aangepakt. Elke begeleiding start met een intakegesprek met het kind, de ouders en eventueel andere betrokken hulpverleners. Hierin worden samen de verwachtingen, haalbaarheid en doelstellingen besproken. Na 10 sessies worden deze doelstellingen geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. EAS wordt aangeboden door dochter en Ergotherapeute Shakti Daes. Zij behaalde in 2020 haar bachelor-diploma in Ergotherapie en in 2022 haar Masterdiploma in Ergotherapeutische wetenschap. Een ergotherapeut begeleidt mensen uit alle levensfasen in het terugwinnen, verbeteren en in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. De middelen van de ergotherapeut zijn alle activiteiten en handelingen die de mensen in die situaties kunnen uitvoeren”. (Vlaams Ergotherapeutenverbond, 2015)

Doelstellingen waaraan kan worden

gewerkt:

Door de unieke ritmische bewegingen van het paard kan dit personen met een motorische beperking mogelijkheden geven voor nieuwe bewegingservaringen, en kan het de bewegingskwaliteit positief beïnvloeden. Het kind kan hierdoor beter ontspannen en evenwicht, coördinatie en rompbalans kunnen worden verbeterd. Er kan ook worden gewerkt aan fijn motorische vaardigheden. Daarnaast kan het helpen bij het krijgen of vergroten van zelfvertrouwen, cognitieve en communicatieve vaardigheden, omgaan met stress en het bevorderen van het emotioneel welbevinden. (Benda et al., 2003; Ergotherapie Vlaanderen vzw - Ergotherapie.be, 2015; Koca, 2016)